قدرت تجزیه و تحلیل داده ها در بازاریابی دیجیتال

قدرت تجزیه و تحلیل داده ها در بازاریابی دیجیتال

  در عصر دیجیتال امروزی، یک آژانس دیجیتال مارکتینگ حرفه ای باید با رپورتاژ آگهی صنعتی روندهای در حال تغییر همگام باشد تا رقابتی بماند. با تکامل فناوری، تجزیه و تحلیل داده ها به ابزاری ضروری برای خدمات بازاریابی دیجیتال تبدیل شده است. تجزیه و تحلیل داده ها کسب و کارها را قادر می سازد